.

 
ÜRÜNLER
Yem Karma (Kırma) makinalarında
manuel işlem yerine otomasyon
yardımıyla süreci daha verimli
hâle getiren bir proses bandıdır.

Yem Karma (Kırma) Bandı